Hållplats H1063 ”Lemisholmsvägen” dras in 26.6

Hållplats H1063 ”Lemisholmsvägen” på Drumsövägen dras in permanent på fredagen 26.6 kl. 10. Hållplatsen används i riktning mot Esbo av regionlinjer 102T, 103T, 109T, 110T, 111T, 121AT, 121T, 132NT, 143AT, 143T, 147KT, 147T, 154T och 160T.

De närmaste hållplatserna för regiontrafikens bussar i riktning mot Esbo är hållplatser H1023 ”Nordostpassagen” och H1065 ”Braxviksvägen” på Drumsövägen.

Den indragna hållplatsen på kartan