Hållplatstidtabeller för busslinjer 45, 415, 451, 514, 519, 520 och 620 bristfälliga

Hållplatstidtabeller för Vandas interna busslinje 45 och regionlinjer 415, 451, 514, 519, 520 och 620 är bristfälliga. Busslinjerna syns inte i sommartidtabellerna på hållplatser även om bussarna skulle stanna på hållplatser i fråga. Nu endast hållplatsskyltarna visar att bussen stannar på hållplatsen.

De korrigerade sommartidtabellerna för busslinjer 45, 415 och 451 levereras till hållplatserna under måndagen 29.6 och tisdagen 30.6. Tidtabellerna för flygplatslinjer 514, 519, 520 och 620 korrigeras senast 10.7.