Rutten för busslinje 805 ändras 15.6

Rutten för Helsingfors interna busslinje 805 (Östra centrum – Kvarnbäcken) ändras 15.6, då sommartidtabellerna träder i kraft. Efter ändringen kör bussen inte längre via Olofborgsvägen. Hållplatser ”Simhall” och ”Olofborgsstigen” dras in.

Ändringen görs för att bussen bättre skulle hålla sin tidtabell. Efter ändringen är det ca 200 meters gångavstånd från Östra centrums simhall till den närmaste hållplatsen för busslinje 805.

Ruttändring för busslinje 805