Spårvagnslinje 8 kör via Sturegatan 15.6–9.8

Spårvagnslinje 8 kör på undantagsrutt under sommartidtabellsperioden 15.6–9.8.2015. Orsaken är gatuarbeten på Helsingegatan och linje 8 kör inte sträckan på Helsingegatan mellan Västra Brahegatan – Tavastvägen och inte heller sträckan på Tavastvägen mellan Helsingegatan – Sturegatan.

Linjens rutt går i båda riktningarna längs Västra Brahegatan och Sturegatan. Spårvagnen stannar inte på hållplatser Helsingegatan, Sörnäs(M), Brädgårdsgatan, Hauhoparken och Vallgårds depå.

Senare på sommaren flyttas även spårvagnslinje 9 på undantagsrutt p.g.a. gatuarbeten på Helsingegatan (27.7–9.8).

Undantagsrutt för spårvagnslinje 8 15.6–9.8.2015