Spårvagnslinjer på undantagsrutt under sambatåget 6.6

Helsinki Samba Carnaval-evenemanget förorsakar undantagsrutter för spårvagnslinjer i centrum på lördagen 6.6 ca kl. 14.45–17.30. Under sambatåget kan spårvagnslinjerna inte köra längs Alexandersgatan mellan Senatstorget – Mannerheimvägen. I södra stadskärnan kör spårvagnslinjer 2 och 3 endast i en riktning.

Tåget går från Senatstorget via Norra Esplanaden till Mannerheimvägen och vidare längs Alexandersgatan till Mikaelsgatan. På plats förväntas mycket av folk.

Spårvagnslinjer 2, 3, 4, 4T, 7A och 7B kör på undantagsrutt under tåget ca kl. 14.45–17.30.

Spårvagnslinje 2 kör från Kampen från Simonsgatan längs Mannerheimvägen till Bulevarden och längs rutten för spårvagnslinje 3 till Olympiaterminalen. Från Olympiaterminalen kör spårvagnslinje 2 via Salutorget, Kronohagen och Kajsaniemi till Järnvägsstationen och vidare till sin egen rutt på Simonsgatan.

Spårvagnslinje 3 kör från Hagnäs längs sin normala rutt via Järnvägsstationen och Bulevarden till Olympiaterminalen och fortsätter via Salutorget och Kronohagen till sin egen rutt i Hagnäs.

Spårvagnslinjer 2 och 3 kör alltså den södra sträckan endast moturs, dvs. i riktning Mannerheimvägen – Bulevarden – Eira – Salutorget – Kronohagen. Vagnarna byter linjetecken vid Olympiaterminalen.
 
Spårvagnslinjer 4 och 4T kör via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan. Sträckan på Alexandersgatan mellan Mannerheimvägen och Snellmansgatan körs inte.

Spårvagnslinjer 7A och 7B kör via Järnvägsstationen så sträckan via Kronohagen körs inte.

Undantagsrutter för spårvagnslinjer 2, 3, 4/4T, 7A/7B på kartan