Vandas interna busslinje 70 på undantagsrutt på Korso station ända till 26.6

Vandas interna busslinje 70 stannar inte på hållplatser V8316 och V8318 ”Korso station” på Grävlingsgränden och Skogsbrinksvägen. Orsaken är grävningsarbeten i korsningen av Skogsbrinksvägen och Karlavagnsvägen. Bussen kör undantagsvis via Åkerorksgränden och Karlavagnsvägen ända till 26.6 kl. 18 och stannar på alla hållplatser längs undantagsrutten.