Flygplatsens tågstation är öppnad

Flygplatsens tågstation öppnades för passagerartrafiken på fredag 10.7, när Ringbanans I- och P-tåg började stanna på stationen. Under de första månaderna betjänas passagerare av stationens västra ingång som ligger på Datavägen.

Från Datavägens ingång kan man antingen ta en gratis shuttlebus till terminalen eller gå till fots. Den direkta gångförbindelsen till terminalbyggnaden öppnas senare på hösten.

Shuttlebussarnas turtäthet och resetid till terminalerna är ca. 5-10 minuter. Vill man gå från Datavägens ingång till terminalen till fots, är det ca. 450 meter till terminal 1 och 800 meter till terminal 2.

Turtäthet på linje 615 blir glesare - HRT rekommenderar tåget

Busslinje 615 (Helsingfors Järnvägstorget-Flygplatsen) har börjat köra med glesare mellanrum fr.o.m. 10.7. HRT rekommenderar tåget för resorna mellan Helsingfors centrum och flygplatsen. Tåget är snabbare och kör oftare än buss 615. Biljettpriset är samma, oberoende om man tar tåget eller bussen.

Förbindelser till flygplatsen fr.o.m. 10.7