K-tågen stannar igen mellan Dickursby och Kervo

K-tågen stannar igen på alla stationerna mellan Dickursby och Kervo. På morgonen och förmiddag 10.7 stannade K-tågen mot Kervo undatagsvis inte mellan Dickursby och Kervo, men de tekniska problemen på banan har nu reparerats.