Växelarbeten påverkar T-tågens nattrafik

Mellan Räckhals och Korso installeras växlar i början av juli. Arbeten påverkar T-tågens nattrafik under den vecka som börjar 6.7. T-tågen stannar inte mellan Dickursby och Kervo fr.o.m. måndagen 6.7 kl. 0.20 ända till torsdagen 9.7 kl. 5.20.   

Undantagsarrangemanget gäller tåg som avgår från Helsingfors kl. 0.44 och 1.44 samt tåg som avgår från Riihimäki kl. 3.14 och 4.14. På tisdagen 7.7 avgår ett tåg från Riihimäki kl. 3.29 och då körs inte tåget som avgår från Riihimäki kl. 3.14.

Busslinje 70X trafikerar till de mellanstationerna Sandkulla, Björkby, Räckhals, Korso och Savio från Dickursby och Kervo.

Bussens avgångstider:

Från Dickursby, plattform 15 I Kervo
1.12 1.40
2.15 2.42
Från Kervo, plattform 3 I Dickursby
3.25 3.53
3.55 4.23
4.55 5.23

Rutten för busslinje 70X