Ändhållplats för busslinjer 69, 194, 194A, 195 och 195N flyttas till Kampen 10.8

Ändhållplats för Helsingfors interna busslinje 69 samt för regionlinjer 194, 194A, 195 och 195N flyttas från Elielplatsen till Kampen i början av hösttrafik 10.8. Bussarna kör till Kampen via Topeliusgatan och Runebergsgatan.

Ändringarna beror på byggnadsarbeten av Helsingfors centrumbibliotek som inleds vid Tölöviksgatan på hösten 2015. På grund av byggnadsarbeten behövs busstrafiken på Elielplatsen minskas.

De nya rutterna förbättrar förbindelserna från Tölö till Böle och i riktning mot Esbo.

linjojen 69, 194 ja 195 reittikartta