Ändringar på anslutningslinjer i östra Helsingfors fr.o.m. 10.8

Det blir ändringar på anslutningslinjer i östra Helsingfors då hösttidtabellerna träder i kraft på måndagen den 10 augusti. I Nordsjö och Mellungsby beror de största ändringarna på den nya stomlinjen 560 som likaså inleder trafikeringen den 10 augusti.

Stomlinje 560 skapar en ny förbindelse från Nordsjö via Malm station till Myrbacka. Linjen fungerar också som anslutningsförbindelse mellan Rastböle och Nordsjö metrostationer, varför rutten för många anslutningslinjer ändras. Mer information om stomlinje 560 finns här.

Ruttändringar i Nordsjö

Busslinje 78
Stomlinje 560 betjänar huvudsakligen förbindelserna mellan östra Helsingfors och Malm fr.o.m. 10.8 och den östra ändhållplatsen för busslinje 78 flyttas till Gårdsbacka metrostation. I Malm blir ändhållplatsen i Nedre Malms torg. Linjen trafikerar endast under rusningstider.
Tidtabell för busslinje 78

Linjan 78 reitti 10.8. alkaen

Busslinje 90:
Den nya rutten är Nordsjö metrostation – Solvik – Nordsjö hamn. Den nya rutten ersätter linjens 78 indragna service i Solvik och Nordsjö hamn.
Tidtabell för busslinje 90

Busslinje 96:
Den nya rutten är Nordsjö metrostation – Porslaxvägen. Stomlinje 560 trafikerar på den indragna sträckan på Havsrastbölevägen och Lekholmsvägen.
Tidtabell för busslinje 96

Busslinje 98:
Den nya rutten är Östra centrum – Marudd – Rastböle metrostation. Stomlinje 560 trafikerar på den indragna sträckan mellan Rastböle och Nordsjö metrostationer.
Tidtabell för busslinje 98

Rutter för nattlinjer 90A, 90N och 96N i Nordsjö blir oförändrade.

Vuosaaren liityntälinjojen reitit 10.8. alkaen

Busslinje 814:
Rutten ändras i riktningen Krokholmsvägen – Nordsjö metrostation att gå via Lekholmsvägen. Ändringen ersätter linjens 98 service för de som rör sig trögt.
Tidtabell för busslinje 814

Linjan 814 uusi reitti 10.8. alkaen

Ändringar på andra anslutningslinjer i östra Helsingfors

Busslinje 94B:
På grund av byggnadsarbeten av planskild anslutning i Stensböle flyttas rutten för busslinje 94B bort från Stensbölevägen och går fr.o.m. 10.8 via Gårdsbackavägen och Ring I. Linjen återgår till sin vanliga rutt uppskattningsvis på hösten 2016 då byggnadsarbeten av planskild anslutning blir färdiga.
Tidtabell för busslinje 94B

Linjan 94B uusi reitti 10.8. alkaen

Busslinje 811:
Rutten fortsäts från Gårdsbacka via Mellungsbacka metrostation till Västerkulla och Råby i Vanda. Linjens rutt ändras också i Gårdsbacka och Stensböle.
Tidtabell för busslinje 811

Linjan 811 uusi reitti 10.8. alkaen

Busslinje 818:
Linjens fortsätts från Nordsjö hamn till Mellungsbacka metrostation. Samtidigt skapas anslutningsförbindelse från hamnen till Mellungsbacka metrostation, bussarna som trafikerar i riktning mot Vanda samt till den nya stomlinjen 560. Dessutom betjänar busslinje 818 sådana hållplatser i Fallbacka där stomlinje 560 inte stannar.
Tidtabell för busslinje 818

Linjan 818 uusi reitti 10.8. alkaen