Bussar på undantagsrutt p.g.a. Tour de Helsinki 30.8

Tour de Helsinki-cykelevenemanget förorsakar undantagsrutter för busslinjer 52, 55, 65A och 69 på söndagen 30.8 kl. 14–18. Längs rutten blir det även avbrott i trafiken.

Starten och målet ligger på velodrom i Kottby. Därifrån går rutten längs Forsbyvägen och Skogsbackavägen via Södra Haga och Sockenbacka till Esbo. Rutten till målet går via Viksvägen, Forsbyvägen, Kalervogatan, Jyränkövägen och Storängsgatan.

Busslinje 52 kör i båda riktningarna via Gustav Vasas väg, Pulsvägen, Forsbyvägen och Kommunalhemsvägen. Busslinje 55 kör i båda riktningarna via Gustav Vasas väg och Pulsvägen.

Undantagsrutt för busslinje 52
Undantagsrutt för busslinje 55

Busslinje 65A kör i stället för Sofielund via Backasvägen, Pohjolagatan och Kullervogatan i båda riktningarna.

Undantagsrutt för busslinje 65A

Busslinje 69 kör i båda riktningarna via Backasgatan och Tusbyleden. Sträckan Kottbyvägen – Kullervogatan körs inte.

Undantagsrutt för busslinje 69