Busshållplatser ur bruk i Bergans i Esbo

Följande hållplatser dras in i Bergans i närheten av Alberga station: ”Skrivargränden” (E1167) på Majorsgatan samt ”Bergansporten” (E1170) på Bergansvägen. Hållplatserna används av Esbos interna busslinje 23 samt regionlinjer 106 och 205 i riktning mot Alberga. Arrangemanget beror på gatubyggnadsarbeten och fortsätter ända till hösten 2016.

Den närmaste ersättande hållplatsen för Majorsgatans hållplats är ”Majorsgången” (E1165). Från Bergansvägens hållplats lönar det sig att promenera till Alberga.