Hållplats 3263 på Kyrkobyvägen i Malm flyttas 31.8

Hållplats ”Malms torg, Plattform B" (3263) på Kyrkobyvägen i Malm flyttas ca 50 meter framåt i körriktningen p.g.a. byggnadsarbeten. Hållplatsen flyttas på måndagen 31.8 kl. 10. Hållplatsarrangemanget gäller i ca två månader.

Hållplatsen används av busslinjer 69, 70, 70T, 73, 73N, 76A, 76N, 77A, 554/K, 561, 702 och 703.