Rutten och trafikeringstider för busslinje 78 ändras fr.o.m. 10.8

Rutten för Helsingfors interna busslinje 78 förkortas då vintertidtabellerna träder i kraft den 10 augusti. Dessutom trafikeras linjen endast under rusningstider.

Den nya rutten för busslinje 78 går fr.o.m. 10.8 från Gårdsbacka metrostation via Stensböle till Nedre Malms torg och linjen trafikeras endast under morgon- och kvällsrusningen. I linjens östra ände dras sträckan från Nordsjö till Gårdsbacka in och i västra änden sträckan från Malms station till Malms sjukhus. I Stensböle kör linjen inte via byggplats för planskild avslutning i Stensböle utan kör till Ring I via Gårdsbackavägens anslutning.

Den nya stomlinjen 560 ersätter linjens 78 service i öst. Stomlinjen skapar den huvudsakliga förbindelsen från Nordsjö via Mellungsbacka och Gårdsbacka till Malm.

I linjens västra ände körs sträckan till Malms sjukhus inte längre för att linjen bättre skulle hålla sin tidtabell då byggplatsen för den planskilda anslutningen i Stensböle fördröjer trafiken senare på hösten. För tydlighetens skull flyttas linjens ändhållplats till Nedre Malms torg redan vid skiftet av tidtabellsperioden den 10 augusti.

Linjen fungerar som kompletterande service för stomlinje 560, varför den trafikerar endast under rusningstider.

Linjan 78 reitti 10.8. alkaen