Spårvagnar och bussar på undantagsrutt i centrum 29.8 p.g.a. Midnight Run

Spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 7A och 7B samt Helsingfors interna busslinjer 16 och 24 kör undantagsrutter på lördagskvällen 29.8 på grund av Midnight Run Helsinki.

Undantagsrutter för spårvagnslinjer

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör till Båtsmansgatan till ändhållplatsen för linje 1A kl. 21.00–21.45.

Spårvagnslinje 4 kör ca kl. 21–23 till ändhållplatsen för linje 4T på Skatuddens terminal. Sträckan från Slottsgatan till Flottisttorget körs inte.

Spårvagnslinjerna 7A och 7B kör ca kl. 19–23 via Broholmsgatan och Brunnsgatan i stället för Kronohagen.

Undantagsrutter för bussar

Busslinje 16 kör kl. 21–23 via Broholmsgatan och Hagnäskajen. Elisabetsgatan och Norra kajen trafikeras inte.

Undantagsrutt för busslinje 16

Avgångar för busslinje 24 från Fölisön kl. 20.25–21.43 körs till ändhållplatsen för linje 18 ”Eira” (1178). Hållplatser ”Kaptensskvären” (1205 och 1206), ”Havstorget” (1208), ”Havsgatan” (1209) samt ”Jungfrustigen” (1207) är inte i bruk.

Undantagsrutt för busslinje 24

Loppet Midnight Run Helsinki startar kl. 21.10 på Senatstorget och fortsätter längs Unionsgatan till Observatorieberget och Brunnsparken, via Södra kajen till Skatudden och därefter via Norra kajen och Kronohagen till Senatstorget. Över 10 000 löpare förväntas delta i evenemanget.