Tidtabellsändringar i busstrafiken i Sockenbacka fr.o.m. 10.8, busslinje 360 förkortas och blir linje 38

Övergång till hösttidtabellerna för med sig ändringar till busstrafiken mellan Helsingfors centrum och Sockenbacka. Rutterna blir för merparten oförändrade men linjernas inbördes tidtabeller synkroniseras bättre än nu.

Busslinje 360 (Elielplatsen – Sockenbacka – Nybacka – Vandaforsen) blir linje 38 (Elielplatsen – Sockenbacka – Nybacka). Sträckan mellan Nybacka och Vandaforsen läggs ned men annars blir linjens rutt oförändrad.

Linjan 38 reitti 10.8. alkaen

Också busslinje 231 läggs ned. Däremot fortsätter busslinje 231N nattetid men linjens rutt tar en genväg i Mäkkylä och går längs Åbovägen såsom busslinjer 247, 248 och 270.

Turtäthet för busslinjer 247, 248 och 270 blir tätare så att linjernas gemensamma turtäthet bevaras såsom nu: utanför rusningstider på dagtid på vardagarna och på lördagarna 10 minuter och på dagtid på söndagarna 15 minuter.

Under rusningstider synkroniseras busslinjerna 247, 248 och 270 att trafikera med jämna turintervaller med busslinje 38. Under rusningstider kommer linjernas gemensamma turtäthet att vara ca 5–10 minuter på sträckan Elielplatsen – Sockenbacka. På sträckan Elielplatsen – Alberga blir turtätheten under rusningstiden lite glesare, ca 10 minuter.