Extra avgångar på busslinje 16 till Högholmen den 4 och 11 september

På Högholmen ordnas evenemanget Katternas natt under två fredagar, den 4 och den 11 september. HRT sätter in extra trafik på Helsingfors busslinje 16 under de båda kvällarna.

De extra turerna körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20-30 minuters mellanrum fr.o.m. kl.18.00. De extra avgångarna kör från Järnvägstorget den vanliga rutten för linje 16.

De extra turerna körs från Högholmen till Järnvägstorget fr.o.m. kl. 18.27. De extra avgångarna från Högholmen till Järnvägstorget körs med linjenummer 16X som inte kör via Brändö. Således är det inte möjligt att byta från buss till metron på Brändö metrostation. Avgångarna fr.o.m. kl. 23.24 körs normalt d.v.s. som linje 16.

Högholmen har öppet kl. 16.00 – 24.00 under Katternas natt.

Avgångarna på busslinje 16 fr.o.m. kl. 16.00 den 4 och 11 september