Förbättringsarbete av busshållplatser på Gamla Åbovägen började 31.8

Fr.o.m. den 31 augusti görs förbättringsarbeten vid busshållplatserna på Gamla Åbovägen (landsväg 110) i Kyrkslätt. Hållplatserna används av busslinjerna 243 och 280. Bussarna fortsätter att använda dessa hållplatser men arbetena kan orsaka fördröjningar.
 

Hållplatserna på kartan: Ki1716/Ki1717 Takkumäki, Ki1704/Ki1705 Tuulensuu bygata, Ki1702/Ki1703 Industrivägen, Ki1207/Ki1701 Haapapurovägen, Ki1205/Ki1206 Hauklampivägen och Ki1203/Ki1204 Kolmiranta samt hållplatsen E6460 Laitamaavägen (i riktning mot Esbo)