Hållplats 3219 "Salpausselkästigen" flyttas till nytt läge i Rönninge 11.9

I Rönninge på Salpausselkävägen flyttas hållplatsen 3219 ”Salpauselkästigen” bakåt cirka 140 m.
 
Hållplatsen används av busslinjer 71, 71V och 701. Ändringen är permanent och träder i kraft fredagen den 11 september.

Pysäkki 3219 Salpausselänpolku siirretään 11.9.2015