Spårvagnarna 1A, 2 och 3 på undantagsrutt mellan den 3 och 11 september

HST utför spårarbeten vid Fabriksgatan och Skepparegatan. Detta orsakar att spårvagnslinjerna 1A, 2 och 3 kör längs undantagsrutter mellan den 3 och 11 september. Arbetet genomförs i två skeden. Spårvagnslinjerna använder olika undantagsrutter vid olika skeden. Under det första arbetsskedet ersätts spårvagnarna med busslinje 2X och vid det andra skedet med busslinje 3X.

Undantagsrutterna 3.-6.9

Mellan den 3 och 6 september kör spårvagnarna 1A, 2 och 3 via Bulevarden, Fredriksgatan, Skepparegatan och Fabriksgatan till ändhållplatsen på Båtsmansgatan. Från Båtsmansgatan kör spårvagnen tillbaka till Bulevarden och sedan sin rutt som vanligt.
 
Linje 1A kör från Senatstorget enligt följande: Alexandersgatan – Mannerheimvägen – Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan – Fabriksgatan. Från Alexandersgatan i riktning mot Kronohagen kör linje 1A via Salutorget. Linje 2 kör från Simonsgatan enligt följande: Mannerheimvägen – Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan – Fabriksgatan. Linje 3 kör från Femkanten längs Skepparegatan och Fabriksgatan.
 
Busslinje 2X som ersätter spårvagnarna kör rutten Glaspalatset – Salutorget – Olympiaterminalen – Fabriksgatan – Havsgatan.
 

Undantagsrutterna 3.-6.9 och rutten för busslinje 2X

Tidtabellen för busslinje 2X

Undantagsrutterna 7.-11.9

Mellan den 7 och 11 september kör spårvagnarna 2 och 3 via Olympiaterminalen, Skeppsbrogatan och Fabriksgatan till ändhållplatsen på Båtsmansgatan. Från Båtsmansgatan kör spårvagnen tillbaka till Olympiaterminalen och sedan sin rutt som vanligt.
 
Linje 2 kör från Olympiaterminalen längs Fabriksgatan till Båtsmansgatan. Linje 3 kör från Järnvägstorget enligt följände: Mannerheimvägen – Alexandersgatan – Salutorget – Södra kajen – Skeppsbrogatan – Fabriksgatan.
 
Busslinje 3X som ersätter spårvagnen kör längs Glaspalatset – Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan.

Undantagsrutterna 7 och 11.9 och rutten för busslinje 3X

Tidtabellen för busslinje 3X