Spårvagnslinje 8 på undantagsrutt den 7 och 8 september

Måndagen den 7 september görs arbeten på gasledningen på Caloniusgatan. På grund av arbetena kör spårvagnslinje 8 undantagsrutt mellan kl. 18.00 och 24.00 dvs. från Runebergsgatan via Kampen till Trekanten. Mellan Operan och Busholmen kör busslinje 8X som ersätter spårvagnen. Det är lättaste att byta mellan spårvagnen och den ersättande bussen vid hållplatserna Apollogatan som ligger på Runebergsgatan.

Undantagsrutt 7.9 och rutt för busslinje 8X

Tisdagen 8.9 körs avgångarna kl. 5.20, 5.31 och 5.40 från hållplatsen Vallgårds depå via Järnvägsstationen och Kampen till Busholmen. Turerna kör inte längs Helsingegatan, Runebergsgatan och Mechelingatan. En alternativ rutt för den som vill åka från Berghäll eller från Tölö till Gräsviken, är att först använda andra linjer för att åka till Hagnäs eller Kampen och sedan fortsätta med metron till Gräsviken.