Spårvagnslinjerna 2, 4, 4T, 7A och 7B på undantagsrutt när julgatan öppnar 22.11

Söndagen 22.11 ca kl. 16 öppnar julgatan på Alexandersgatan.  Spårvagnslinjerna 2, 4, 7A och 7B kör på undantagsrutt under julparaden ca kl. 16 – 16.50.

Linje 2 kör via Brunnsgatan, Kajsaniemigatan, Elisabetsgatan och Snellmansgatan.
Linjerna 4 och 4T  kör via Snellmansgatan, Elisabetsgatan, Kajsaniemigatan och Brunnsgatan.
Linjerna 7A och 7B kör via Brunnsgatan och Kajsaniemigatan. Alexandersgatan, Snellmansgatan och Elisabetsgatan trafikeras inte.

Se kartan över undatagsrutterna

Paraden startar från Senatstorget ca kl. 16.10, går via Snellmansgatan och Alexandersgatan till Mannerheimvägen och vidare via Norra Esplanaden samt Unionsgatan tillbaka till Senatstorget.