Ändringar i busstidtabeller vid årsskiftet

Det blir ändringar i busstidtabeller i HRT-trafiken vid årsskiftet. Ändringarna i tidtabellerna för interna busslinjer i Helsingfors, Vanda och Kyrkslätt samt i tidtabellerna för regionala busslinjer sker enligt följande:

Helsingfors 

Avgångstiderna för anslutningslinjerna 90 och 96 i Nordsjö ändras med några minuter. På nattlinjerna 90A, 90N, 96N blir det ändringar på 5 minuter vad gäller avgångstiderna från Nordsjö. Linje 96 får en ny avgång tidigt på morgonen.
 
Avgång kl. 6.25 på linje 93K från Östra centrum tidigareläggs. Den nya avgångstiden är kl. 6.20.

Tidtabellerna fr.o.m. 1.1.2016

Linje 90

Linje 90A

Linje 90N

Linje 93

Linje 96

Linje 96 N

 

Vanda

Linje 571, Dickursby - Varistorna, får nya tidtabeller utgående från erfarenheterna i trafikeringen och kundresponsen. På linje 311, Tavastby – Myrbacka, börjar vissa avgångar att köra fram till Dickursby med linjenummer 311A. Linje 311A kör mellan Dickursby och Myrbacka längs samma rutt som linje 571 så att trafiken mellan Myrbacka och Dickursby blir tätare under skoltider. Tidtabellen för både linje 571 och linje 311 synkroniseras bättre med avgångstiderna för tågen vid Myrbacka.
 

Tidtabellerna för linjerna 571 och 311A fr.o.m. 1.1.2016

 

Tidtabellen för busslinje 335 ändras när en del av avgångarna på linje 335B flyttas till rutten som kör fram till Linnais. Turintervallen blir då tätare mellan kl. 12 och 15 även mellan Myrbacka och Linnais vilket förbättrar förbindelser till och från skolor i området.
 

Den första avgången på morgonen från Lövkulla på linje 624, Dickursby – Lövkulla, tidigareläggs med tio minuter. Ändringen gör det möjligt att byta från buss till T-tåget kl. 5.26 vid Björkby station.
 

Den första avgången på morgonen på linje 736 Dickursby – Vierumäki tidigareläggs med tio minuter och det blir ändringar på några minuter i avgångstider från Vierumäki. Ändringen gör det möjligt att byta från buss till T-tåget kl. 5.22 vid Korso station. Också passertiderna vid hållplatserna preciseras.
 

Det blir också små ändringar i tidtabellerna för linjerna 445, 562, 574, 576, 619, 631, 711, 712 och 735.
 

Syftet med tidtabellsändringarna är att förbättra pålitligheten på Vandas linjenät.

Tidtabellerna fr.o.m. 1.1.2016

311

335

624

736

445

562

574

576

619

631

711

712

735

 


Kyrkslätt

Avgångstid kl. 6.54 från Porkala på linje 902, Pickala-Porkala, tidigareläggs med fyra minuter. Den nya avgångstiden är kl. 6.50. Med ändringen vill man erbjuda en bättre bytesförbindelse till Y-tåg som avgår kl. 7.29.
 

Avgångstiderna på morgonen på linje 903K, Kyrkslätt – Hila, tidigareläggs med fem minuter.
 

Avgångstiderna på eftermiddagen på linje 908, Kyrkslätt -  Kaislampi, senareläggs med 20 minuter i båda riktningarna. Ändringen gör det möjligt att använda linjen för resor till/från skolan mellan Veikkola och Kaislampi.
 

Avgångstiden för linje 171V, Sjundeå – Kyrkslätt – Kampen, senareläggs med 10 minuter i Kyrkslätt. Den nya avgångstiden från Kyrkslätt är kl. 16.25. Samtidigt läggs ner den tidigare avgången kl. 16.25 från Kyrkslätt på linje 171. Med ändringen vill man förbättra punktligheten på linje 171V och undvika överlappande service.

Tidtabellerna fr.o.m. 1.1.2016

171V

902

903/K

908

 


Region

Det blir några enstaka ändringar i avgångstider från Järnvägstorget för linjerna 731 och 739. Också på busslinjerna 332, 518, 616, 722 och 724 preciseras passertiderna vid hållplatserna.