Bussarna får nya rutter i Otnäs 18.12.2015

Rutterna för de busslinjer som kör i Otnäs ändras grundligt den 18 december då Otnäsvägen stängs av för trafik mellan Bergsmansvägen och Datavägen på grund av byggarbeten. Byggarbetena betyder ändringar i rutterna för nästan alla bussar som kör i Otnäs.
 
I samband med ruttändringarna flyttas avgångshållplats för linjerna 15, 102, 102T, 501V och 552 i Teknologby till korsningen vid Bistervägen.
 
Undantagsrutterna beror på de omfattande byggarbeten som görs för att förnya Aalto-universitetets campus. Undantagsrutterna i Otnäs kommer att gälla fram till nästa augusti när Västmetron öppnas för trafik och busslinjenätet i Esbo förnyas. Byggnadsarbetena vid campus fortsätter även efter det.

Du kan bekanta dig med ändringarna med hjälp av Reseplaneraren: ange linjenummer (t.ex 102) , och välj det alternativ som visar rutten som träder i kraft 18.12.2015.

Bussrutterna och hållplatserna i Otnäs fr.o.m. 18.12

Linjekarta, Otnäs, fr.o.m. 18.12

Ändringarna i bussrutter i Otnäs

Linjerna 10 och 10K
Bussen kör sträckan mellan Otsvängen och Datavägen via Träkarlsgränden och Maskinbyggarvägen. Hållplatserna Maskinbyggaren E2213 och E2217 på Otnäsvägen tas ur bruk.

Linje 15
Bussen kör sträckan mellan Teknologbyn och Otnäsvägen via Dipoli. Linjens avgångsplats i Teknologbyn flyttas till korsningen vid Bistervägen. Hållplatserna Strömkarlen (E2222, E2207) och Tekniska högskolan (E2223, E2206) på Otsvängen tas ur bruk.

Linjerna 102 och 102T
Rutten går från Teknologbyn via Otsvängen medsols (via Dipoli) till Otnäsvägen, vänder i trafikrondell vid Otnäsvägen och Bergsmansvägen och fortsätter sedan längs Otnäsvägen i riktning mot Helsingfors. Linjens avgångsplats i Teknologbyn flyttas till korsningen vid Bistervägen. Hållplatserna Strömkarlen (E2222, E2207) och Tekniska högskolan (E2223, E2206) på Otsvängen tas ur bruk.

Bussin 102(T) reitti Otaniemessä 18.12. alkaen

Linjerna 103 och 103T
Rutten går från korsningen av Ring I längs Teknikvägen till Bergsmansvägen och sedan till Otnäsvägen och fortsätter i riktning mot Helsingfors. Hållplatserna Datavägen E2218 och E2219 tas ur bruk. Hållplatserna Maskinbyggaren E2213 och E2217 på Otnäsvägen tas ur bruk. Bussen stannar i fortsättningen vid hållplatserna Bergsmannen E2211 och E2212 på Bergsmansvägen.

Bussin 103(T) reitti Otaniemessä 18.12. alkaen

Linjerna 194, 194A och 195
Rutten ändras inte.

Linja 195N
Rutten går från Björnholmsvägen till Otnäsvägen, vänder till Otsvängen efter hållplatsen Otberget och fortsätter sedan från Otsvängen via Träkarlsgränden, Maskinbyggarvägen och Datavägen till Teknikvägen och vidare till Tapiolavägen. Hållplatsen Alvar Aaltos park (E2224) på Otnäsvägen och hållplatsen Kemisten (E2225) på Bergsmansvägen tas ur bruk.

Linje 501V
Rutten går från Teknologbyn via Otsvängen medsols (via Dipoli) till Otnäsvägen, vänder i trafikrondell vid Otnäsvägen och Bergsmansvägen och fortsätter sedan längs Otnäsvägen i riktning mot Drumsö. Linjens avgångsplats i Teknologbyn flyttas till korsningen vid Bistervägen. Hållplatserna Strömkarlen (E2222, E2207) och Tekniska högskolan (E2223, E2206) på Otsvängen tas ur bruk.

Linje 506
Rutten går från korsningen av Ring I längs Teknikvägen till Bergsmansvägen och sedan till Otnäsvägen och fortsätter i riktning mot Vik. Hållplatserna Datavägen E2218 och E2219 tas ur bruk. Hållplatserna Maskinbyggaren E2213 och E2217 på Otnäsvägen tas ur bruk. Bussen stannar i fortsättningen vid hållplatserna Bergsmannen E2211 och E2212 på Bergsmansvägen.

Linje 510
Rutten går från korsningen av Ring I längs Teknikvägen till Bergsmansvägen, vänder till Otnäsvägen och fortsätter sedan i riktning mot Kägeludden. Hållplatserna Datavägen E2218 och E2219 tas ur bruk. Hållplatserna Maskinbyggaren E2213 och E2217 på Otnäsvägen tas ur bruk. Bussen stannar i fortsättningen vid hållplatserna Kemisten (E2225 och E2229) och Bergsmannen (E2211 och E2212) på Bergsmansvägen.

Stomlinje 550
Rutten går i båda riktningar längs Teknikvägen. Bussarna stannar vid hållplatserna Kemisten (E2225 och E2229) som ligger på Bergsmansvägens ände. Bussarna vänder i trafikrondel vid Bergsmansvägen och Otnäsvägen, kör tillbaka till Teknikvägen och fortsätter sedan antingen i riktning mot Westendstationen (Hagalund) eller Östra centrum (Alberga). Hållplatserna Maskinbyggaren (E2213 och E2217) på Otnäsvägen tas ur bruk.

Linje 552
Rutten går från Teknologbyn via Otsvängen medsols (via Dipoli) till Otnäsvägen, vänder i trafikrondell vid Otnäsvägen och Bergsmansvägen och fortsätter sedan längs Otnäsvägen i riktning mot Munksnäs. Linjens avgångsplats i Teknologbyn flyttas till korsningen vid Bistervägen. Hållplatserna Strömkarlen (E2222, E2207) och Tekniska högskolan (E2223, E2206) på Otsvängen tas ur bruk.

Otaniemen bussireitit 18.12.2015 alkaen