Hållplatser till nya lägen i Kägeludden

Två hållplatser på Björnholmsvägen flyttas till nya lägen.  Hållplatsen Kägeludden (E2023) flyttas ca 100 meter söderut och hållplatsen Karlaskogen (E2216) ca 30 meter norrut. Hållplatsändringen påverkar endast de busslinjer som kör i riktning mot Hagalund och Lövö dvs. busslinjerna 102, 103, 106, 501 och 551.

Ändringarna beror på byggarbeten vid Kägeluddens metrostation och de gäller fram till maj.