Buss 2X ersätter spårvagnslinjerna 2 och 3 i Alphyddan och Bortre Tölö 1.-14.8

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör undantagsrutten 1.-14.8 på grund av byggarbeten på Nordenskiöldsgatan. Buss 2X ersätter spårvagnarna i Alphyddan och i Bortre Tölö.

Spårvagnslinje 2 kör rutten Operan-Tölö-Eira och använder hållplatsen ”Operan” 0241 vid Operan.

Spårvagnslinje 3 kör rutten Operan-Berghäll-Eira och använder hållplatsen ”Operan” 0108 vid Operan.

Buss 2X kör rutten Runebergsgatan-Topeliusgatan-Nordenskiöldsgatan-Viborgsgatan-Västra Brahegatan-Viborgsgatan-Nordenskiöldsgatan-Mannerheimvägen-Runebergsgatan. Bussen stannar vid alla busshållplatser som finns längs rutten.

Tidtabell för buss 2X