Nya närbussarna ersätter servicelinjerna i Esbo och Grankulla 15.8.2016

Esbos servicelinjer blir nya närbussar den 15 augusti i samband med att vintertidtabellen börjar gälla i HRT:s trafik. Alla linjenummer som börjar med P försvinner och de ersätts med tresiffriga linjenummer.

Närbussarna trafikerar i Hagalund (linjerna 116, 117 och 119), i Mattby och Olars (linjerna 137 och 138), i Esboviken (linjerna 148 och 149), i Esbo centrum och Köklax (linjerna 168 och 169), i Alberga (linjerna 207 och 229) och i Grankulla (linje 232).

Rutterna och tidtabellerna för närbusslinjerna är planerade i synnerhet med tanke på seniorer och rörelsehindrade, men alla kan använda dem. Närbussarna är i trafik på vardagar och linjerna kör till de viktigaste ställena i området. På bussarna gäller HRT:s vanliga biljetter.

Närbussarna kan inom ramen för trafikreglerna också stanna annanstans än vid markerade hållplatser.

Du kan bekanta dig med de nya närbussarna i Esbo och Grankulla på HRT:s webbsida. Rutterna och tidtabellerna för linjerna är tillgängliga också i Reseplaneraren.