Plattformsändringar i bussterminalen i Mårtensdal fr.o.m. 1.9

Torsdagen den 1 september sker det plattformsändringar i bussterminalen i Mårtensdal  på grund av att vissa avgångplattformar stängs av på grund av byggarbeten.

De nuvarande plattformarna 12-15 flyttas till nytt läge vid banan. Plattformarna 16 och 17 flyttas till nytt läge vid Stenbergsvägen.

Ändringen gäller linjerna 311A, 335(B), 413, 415N, 421, 431N, 432, 433, 435, 436, 510, 565, 566, 571, 572, 574, 575.