Hållplatsändring vid Hagalunds idrottspark 13.10

Torsdagen den 13 oktober tas en ny hållplats, E2192 Idrottsparken (M), i bruk. Hållplatsen ligger på Björkmankansvägen framför metrostationen. Hållplatsen ersätter hållplatsen E2141 Idrottsparken (M) som dras in.

Hållplatsen används av busslinjerna 16B, 105, 107, 109 och 119.