Nya hållplatser på Nya Borgåvägen i Sibbo 12.10

Onsdagen den 12 oktober tas ett nytt hållplatspar (Si0850 och Si0851) i bruk på Nya Borgåvägen i Sibbo. Hållplatsparet heter Granitvägen. Hållplatsen har skyltar för lokal- och fjärrtrafik men inte linjeskyltar. De nya hållplatserna används av 848, 993 (K), 995, 996.