Spårvagnslinjerna 1A, 7A och 7B på undantagsrutt 5.12.2016 fr.o.m. kl. 18.30

Spårvagnslinjerna 1A, 7A och 7B kör undantagsrutter på måndag 5.12 fr.o.m. kl. 18.30 på grund av att Saara Aalto uppträder på Senatstorget. Spårvagnslinjerna återgår till normala rutter efter ca kl. 19.45.

Linje 1A
Undantagsrutten: Hagnäs – Broholmsgatan – Unionsgatan – Kajsaniemigatan – Brunnsgatan – Järnvägsstationen – Mannerheimvägen – Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan – Fabriksgatan – vanlig rutt.

Linjerna 7A och 7B
Undantagsrutten: Brunnsgatan – Järnvägsstationen – Kajsaniemigatan – Broholmsgatan.

Evenemanget på Senatstorget kan också påverka spårvagnslinjerna 2, 4 och 5.

Polisen kommer att vara på plats för att dirigera trafiken.