Avvikande rutter i Hagnäs 9.5 - 30.9 på grund av arbeten

En del av Hagnästorgsgatan stängs av för trafik på grund av grävningsarbetena för perioden 9.5-30.9.  Detta påverkar följande busslinjer: 23, 51, 73, 502, 616, 621, 622, 623 och 623B

Ändringarna linjevis här nedan:

  • Linje 23: hållplatsen Hagnäs (H2503) dras in, ersättande hållplats Hagnäs (H2063) Broholmsgatan 3.
  • Linje 51: hållplats Berghälls ämbetshus (H2508) dras in, ersättande hållplats Väinö Tanners plan (H2512) på Aspnäsgatan.
  • Linje 73: hållplats Aspnäs (H2406) dras in, ersättande hållplats Väinö Tanners plan (H2512) på Aspnäsgatan.
  • Linje 502: hållplats Hagnäs (H2503) dras in, ersättande hållplats Berghälls ämbetshus (H0253) på Broholmsgatan.
  • Linjerna 616, 621, 622, 623 och 623B: hållplats Aspnäs (H2406) dras in, ersättande hållplats Väinö Tanners plan (H2512) på Aspnäsgatan.

h23_h502_poikkeus_hakaniemi

linja51_poikkeus_hakaniemi

hakaniemi_9_5_poikkeus