Ändringar i spårvagnstrafiken lördag 10.6 på grund av Helsinki Samba Carneval

Helsinki Samba Carneval ordnas på lördagen den 10 juni kl. 15 – 18. Karnevalståget går Senatstorget – Unionsgatan – Norra Esplanaden – Mannerheimvägen – Alexandersgatan fram till Mikaelsgatan. Karnevalståget orsakar undantagsrutter i spårvagnstrafiken i centrumet.  Spårvagnslinjerna 2, 3, 4, 5 och 7A/B kör undantagsrutter ca kl. 14.45 – 18.00.

Undantagsrutter:

Linje 2: 

 • Djurgården – Olympiaterminalen:
  • Simonsgatan – Mannerheimvägen – Bulevarden – Fredriksgatan – Skepparegatan – Fabriksgatan – Olympiaterminalen.
 • Olympiaterminalen – Djurgården:
  •  Skeppsbrogatan – Södra kajen – Salutorget – Katrinegatan – Snellmansgatan – Elisabetsgatan – Kajsaniemigatan – Järnvägsstationen – Simonsgatan -

Linjen trafikerar inte hållplatserna (Järnvägsstationen” (0301), ”Mikaelsgatan” (0424 och 0425), "Alexandersgatan” (0403 och 0404), ”Senatstorget” (0405 och 0406), ”Salutorget” (0430), ”Södra kajen” (0432) och ”Olympiakajen” (0434).

Linje 3:

 • Djurgården – Olympiaterminalen:
  • Vanlig rutt
 • Olympiaterminalen – Djurgården:
  • Skeppsbrogatan – Södra kajen – Salutorget – Snellmansgatan – Elisabetsgatan - Hagnäs -

Linjen trafikerar inte följande hållplatser: ”Olympiakajen” (0434), ”Brunnsparken” (0436), ”Jungfrustigen” (0438), ”Kaptensgatan” (0440), ”Eira sjukhus” (0442), ”Femkanten” (0815), ”Stora Robertsgatan” (0813), ”Fredriksgatan” (0803), ”Skillnaden” (0801), ”Studenthuset” (0701), ”Järnvägsstationen” (0301), ”Kajsaniemigatan” (0303) och "Kajsaniemiparken” (0305).

Spårvagnslinjerna 2 och 3 kör i södra innerstaden endast i en riktning (motsols) och byter linjenummer vid Olympiaterminalen.

Linje 4 kör via Järnvägsstationen, Elisabetsgatan och Snellmansgatan. Det betyder att sträckan på Alexandersgatan mellan Mannerheimvägen och Snellmansgatan körs inte.  Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Studenthuset” (0401 och 0402), ”Alexandersgatan (0403 och 0404), ”Senatstorget” (0405 och 0406).

Linje 5 kör från Skatuddens terminal via Snellmansgatan, Elisabetsgatan, Kajsaniemigatan, Brunnsgatan och Mannerheimvägen till Trekanten. Och samma rutt tillbaka till Skatuddens terminal. Linjen trafikerar inte hållplatserna ”Senatstorget” (0405 och 0406), ”Alexandersgatan” (0403 och 0404), ”Studenthuset” (0402) och ”Mikaelsgatan” (0424).

Linjerna 7A/B kör via Järnvägsstationen. Följande hållplatser trafikeras inte: ”Studenthuset” (0401 och 0402), ”Alexandersgatan” (0403 och 0404), ”Senatstorget” (0405 och 0406), ”Regeringsgatan” (0450 och 045), ”Riksarkivet” (0452 och 0453) och ”Snellmansgatan” (0454 och 0455).

 

Karnevalståget kan påverka också busslinje 24 på sträckan mellan Mannerheimvägen, Norra Esplanaden och Alexandersgatan.

Sambakarnevaalipoikkeus