Avvikelser i närtågstrafiken i Ilmala under veckoslutet

En del av tågen som kör i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala under detta veckoslut. Detta på grund av banarbeten.

A- och I-tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala lö 3.6 kl. 22 – må 5.6 kl. 5.
L-tågen i riktning mot Helsingfors stannar inte i Ilmala sö 4.6 kl. 02-12.

Det blir också ändringar i avgångsplattformarna på Böle station. Tidtabellsskärmarna på stationen visar den senaste informationen om avgångsspåren.

Alternativa förbindelser:

Från Ilmala till Böle eller Helsingfors:
Med A- eller P-tåg till Hoplax och sedan med ett tåg som kör i riktning mot Helsingfors.
Med busslinje 23 eller 23N från hållplatsen Ilmalabrinken eller Ilmalatorget.

Från Hoplax i riktning mot Ilmala:
Med tåg till Böle och sedan med ett A- eller P-tåg i motsatt riktning.