Grävningsarbeten vid hållplats ”1516” Gjuterivägen fr.o.m. 14.6

Updatering 30.8. Arbeten pågär till 6.11.

Hållplatsen Gjuterivägen ”H1516” är delvis indragen på grund av grävningsarbeten från och med onsdagen den 14 juni.  Läget där bussarna stannar flyttas ca 20 m i riktning mot Haga. Ändringen påverkar linjerna 14, 38, 39/B/N, 59, 217, 218, 231N, 235/N och 550. Arbetet beräknas pågå fram till augusti.

Pitäjänmäki pysäkki siirtyy