Hållplatsen Korsholmsvägen på Åbohusvägen i Östra centrum dras in 6.6

Updatering 23.8: Arbetena beräknäs pågå till 28.8

Hållplatsen Korsholmsvägen (H4275) på Åbohusvägen i Östra centrum dras in tisdagen den 6 juni. Ändringen beror på saneringsarbeten av fjärrvärmenätet vid hållplatsområdet. De närmaste ersättande hållplatserna är Botbyhöjden (H4273), Sandarvsvägen (H4282) samt Vanhalinnavägen (H4340).

Korsholmantie poistuu