Helsingfors närbusslinje 801 på undantagsrutt i Botbyåsen till 6.9

Helsingfors närbusslinje 801 kör undantagsrutt i Botbyåsen i riktning mot Väringshamnen på grund av grävningsarbeten. Det betyder att linjen inte trafikerar hållplatsen Borgbergsvägen H4847. Grävningsarbetena beräknas vara klara om ca en vecka.

Poikkeusreitti_801_vartioharju