Linje 16 har extra avgångar 1.9, 6.9 och 8.9

Busslinje 16 har extra avgångar på kvällen den 1 och den 8 september när Katternas natt firas på Högholmen. HRT sätter in extra trafik också onsdagen den 6 september på grund av ett evenemang på Högholmen. Förutom linje 16 erbjuder också Farfarsbron en förbindelse mellan Fiskehamnen och Högholmen. Gångavståndet mellan hållplatserna i Fiskehamnen som ligger på Brändö bro samt Fiskehamnens metrostation och Högholmens bro är ungefär en kilometer.

Extra trafik till Katternas natt 1.9 och 8.9

Tilläggsturerna körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20-30 minuters mellanrum från och med klockan 17.20. Dessa turer kör från Järnvägstorget samma rutt som busslinje 16. Från Högholmen körs tilläggsturer i riktning mot Järnvägstorget från och med klockan 17.57. Från Högholmen till Järnvägstorget kör de extra turerna samma rutt som linje 16X. Det betyder att turerna inte kör via Brändö metrostation. Obs! De extra turer som körs fr.o.m. kl. 23.24 kör samma rutt som busslinje 16. Under Katternas natt är Högholmen öppen kl. 16.00 – 24.00.

Avgångarna på busslinje 16 fr.o.m. kl. 16 den 1 och den 8 september

Extra trafik på onsdag 6.9

Tilläggsturerna körs från Järnvägstorget till Högholmen med ca 20-30 minuters mellanrum från och med klockan 18.00. Dessa turer kör från Järnvägstorget samma rutt som busslinje 16. Från Högholmen körs tilläggsturer i riktning mot Järnvägstorget från och med klockan 18.27. Från Högholmen till Järnvägstorget kör de extra turerna samma rutt som linje 16X. Det betyder att turerna inte kör via Brändö metrostation. Evenemanget pågår kl. 18-22.

Avgångarna på busslinje 16 fr.o.m. kl. 16 den 6 september