Linjerna 73, 73N, 572 och 611 har avvikande rutter i Skomakarböle nattetid 30.8 – 1.9

Linjerna 73, 73N, 572 och 611 kör avvikande rutter i Skomakarböle nattetid 30.8 – 1.9 på grund av ett beläggningsarbete.

30.8 – 31.8 kl. 21 - 06
Linje 611 kör i riktning mot Järnvägstorget rutten Ring III – Dickurvägen – Stapelstadsvägen.
Följande hållplats trafikeras inte: H3298.  Busslinjen kan använda alla hållplatser som ligger längs undantagsrutten.

30.8 – 31.8 kl. 21 - 06
Linje 572 kör i riktning mot Mellungsbacka förbi infarten till Skomakarböle. Det betyder att linjen inte trafikerar hållplatsen H3092.

30.8 – 31.8 kl. 21 - 06
Linjerna 73 och 73N kör i riktning mot Hagnäs rutten Stapelstadsvägen – Skomakarbölevägen. Linjerna kör inte via Dickurvägen och Ring III och trafikerar inte hållplatserna H3350 och H3348. Alla hållplatser som ligger längs undantagsrutten är i bruk.

31.8 – 1.9 kl. 21 - 06
Linjerna 73 och 73N kör i riktning mot Nedre Dickursby rutten Stapelstadsvägen – Skomakarbölevägen. Linjerna kör inte via Dickurvägen och Ring III och trafikerar inte hållplatserna H3351 och H3353. Alla hållplatser som ligger längs undantagsrutten är i bruk.