Spårvagnslinje 10 vänder vid Granvägen 4.-17.9, buss 10X ersätter

Spårvagnslinje 10 kör endast mellan Kirurgen och Granvägen 4.9-17.9.2017. Det betyder att spårvagnen inte trafikerar hållplatserna Tilkka, Brunakärr, Brånakärrsvägen, Aspviksgatan och Korpasbacka. Anledningen är spårarbeten.
Sträckan Granvägen – Lillhoplax ersätts med ersättningsbuss 10X.

Buss 10X i riktning mot Lillhoplax avgår från hållplatsen Granvägen (H1924) som ligger på Mannerheimvägen. Bussen kör via Mannerheimvägen och Vichtisvägen till ändhållplatsen för spårvagnslinje 10 i Korpasbacka. I riktning mot Granvägen kör ersättningsbuss 10X samma rutt som spårvagnslinje 10 och stannar vid spårvagnshållplatser som ligger på Korpasbackavägen.

I riktning mot Lillhoplax stannar buss 10X på hållplatserna Tilkka (H1927), Brunakärr (H1931), Brunakärrs depå (H1935) och Korpasbacka (H0148).
I riktning mot Granvägen stannar bussen vid hållplatserna Aspviksgatan (H0146), Brånakärrsvägen (H0144), Brunakärr (H1928), Tilkka (H1926) och Granvägen (H1924).

Rutten för linje 10X i Reseplaneraren: https://www.reittiopas.fi/linjat/HSL:1010X/pysakit/HSL:1010X:0:01