Spårvagnslinje 4 kör till Skatuddens terminal 25.8 kl. 11.15 – 13.15

Spårvagnslinje 4 kör till Skatuddens terminal på fredag 25.8 kl. 11.15 – 13.15 på grund av evenemanget Vi äter tillsammans på Skatudden.
Linjen trafikerar inte hållplatserna Gördelgatan (0413 och 0414), Tolvskottsgatan (0415 och 0416) och Flottisttorget (0417 och 0421).