Arbeten på Säljägargatan påverkar linjerna 14 och 18N i Munkholmen

Tisdagen den 12 september börjar renoveringsarbetena vid Säljägargatan. Arbetena påverkar linjerna 14 och 18N som kommer att köra undantagsrutt. Den avvikande rutten går via Docksgatan och Skeppsgatan. Hållplatserna Munkholmsgatan (H1185,H1186), Ärtholmsgatan (H1187,H1188) och Grundsundsgränden (H1189) dras tillfälligt in. De indragna hållplatserna ersätts med hållplatserna på Docksgatan och med hållplatsen Skeppsgatan vid Ärtholmsstranden. Arbetena beräknas pågå till 27.10.

Munkkisaari poikkeusreitti