Gatuarbeten på Mannerheimvägen påverkar busstrafik

Bussar som kör längs Mannerheimvägen kan vara 5-15 minuter försenade på denna vecka på grund av gatuarbeten.  Det görs grävningsarbeten vid Tilkka och vid Grejusgatan och flera körfält är avstängda.