Hållplats Mickelsberget på Esboleden indragen 4.10 – 3.11

Hållplatsen Mickelsberget (E6228) på Esboleden är indragen 4.10 – 3.11. Detta påverkar linjerna 241, 242 och 243.

Mikkilänkallio