Hållplatsändring på linje 23 i Brunakärr 2.10

Från och med 2.10 stannar linje 23 inte längre vid hållplatsen Naguvägen H2079 på Ruskovägen. Linjen får en ny hållplats Brunakärr H1933 som ligger på Mannerheimvägen.