Hållplatser Yrjö Liipolas väg i Grankulla dras in på måndag 11.9

Updatering 5.12. Linjerna tillbacka till Yrjö Liipolas väg onsdag 13.12.

På grund av arbeten kör busslinjerna 212 och 232 via Mikael Lybecks väg i Grankulla från och med 11.9. Det betyder att linjerna inte trafikerar hållplatsparet Yrjö Liipolas väg (Ka1744 och Ka1754). Linje 232 stannar inte vid hållplatsen Mikael Lybecks väg (Ka1752). Det andra hållplatsparet Mikael Lybecks väg (Ka1718) på Bredavägen är i bruk som vanligt. 

Poikkeus Kauniainen