Små ändringar i tidtabellen för linje 17 fr.o.m. måndag 2.10

Måndagen den 2 oktober sker det små ändringar i tidtabellen för linje 17 Hagnäs - Sundholmen.  Linjens körtid och hållplatstidtabeller justeras. Avgångstiderna från Hagnäs och Sundholmen ändras inte.