Undantagsrutter i Haga på grund av beläggningsarbeten vid Brandbrunnplatsen 26.9

Från och med tisdagen den 26 september utförs beläggningsarbeten vid Brandbrunnplatsen i Haga. Arbetena beräknas pågå i ett dygn. Arbetena påverkar busslinjerna 31, 32, 40, 41 och 52. Den röda streckade linjen visar den del av rutten som linjen inte kör.

Linje 31: Kör via Färdemannavägen.

Linja 31

 

Linje 32: Kör rutten Stormyrvägen – Köpingsvägen – Färdemannavägen.

Linja 32

Linje 40: Kör rutten Färdemannavägen – Degermyrvägen.

Linja 40

Linje 41: Kör via rondellen i Norra Haga.

Linja 41

Linje 52: Kör via tunneln vid Hoplax tågstation.

Linja 52