Ändringar i busstrafiken under höstlovsveckan

Under skolornas höstlov torsdag 19.10 och fredag 20.10 körs inte de avgångar som är markerade med ett plus (+) i busstidtabellerna. Helsingfors busslinje 91, Esbos busslinjer 348, 349 och 565B, Vandas busslinjer 573 och 588 samt Sibbos busslinjer 982, 984, 989, 992, 993 och 994 körs inte alls under skolornas höstlov. Också linjerna 737, 737K, 985, 986, 987 och 996 har avgångar som är markerade med ett plus.

Avgångarna på linje U280 och U356 som är markerade med ett plus (+) körs inte mån 16.10 – fre 20.10.